OBVESTILO O PRENOSU DEJAVNOSTI PODJETJA FRANC AŽMAN S.P. NA UNIVERZALNO PRAVNO NASLEDNICO MOJCO AŽMAN

aktualno 1

OBVESTILO O PRENOSU DEJAVNOSTI PODJETJA FRANC AŽMAN S.P. NA UNIVERZALNO PRAVNO NASLEDNICO MOJCO AŽMAN

Spoštovani partnerji, stranke,

Spodaj podpisani Franc Ažman, lastnik podjetja Franc Ažman s.p., Tržaška ulica 1, 4248 Lesce, ID SI36434523, matična številka: 525359000 obveščam, da bo prišlo do prenosa dejavnosti oziroma podjetja s presečnim datumom 31.01.2021, na mojo hči Mojco Ažman, ki bo ustanovila nov s.p. in s tem prevzela vsa sredstva, ter obveznosti do virov sredstev na bilančni presečni dan 31.01.2021.

Prenos bo potekal v skladu s 72.a členom  ZGD-1 in na davčno nevtralen način – 51.člen Zakona o dohodnini, ZDoh-2.

direktor:

Franc Ažman

Lesce, 30.10.2020